Tréningek

A tréning a szervezetfejlesztés egyik leghatékonyabb eszköze. Trénerként a küldetésem az, hogy elősegítsem a vállalatok – mint kollektív entitások – fejlődését egy fenntarthatóbb és kifizetődőbb működésmód felé. Úgy vélem, a személyközi készségek fejlesztése (mint például az asszertív kommunikáció vagy az érzelmi intelligencia) nem csak kellemesebbé teszi a közös munkát, de gyümölcsözőbbé is.

Treningek

Egy sokoldalú tréner

Life- és business coachként tevékenységem a kommunikációra és egyéb személyközi készségekre épül. Ezen kívül szenvedélyesen kutatom a különféle személyiségtipológiákat is. Csapata továbbképzéséhez válogasson az alábbi képzéscsomagok közül:

Kommunikáció és konfliktuskezelés

Nyelvészként és nyelvtanárként éveken át a kommunikáció volt az életem, és ez most sincs másként. Az eredményes kommunikáció az eredményes együttműködés alapja, bármilyen csoportról legyen is szó.

kommunikacio es konfliktuskezeles

Milyen eredményeket várhat egy kommunikációs tréningtől?

 • kevesebb konfliktus a csapaton belül
 • a feladatok hatékonyabb kiosztása és elvégzése
 • kihívást jelentő helyzetek könnyebb kezelése
 • barátságosabb munkahelyi légkör

Személyiségtipológiák (DISC, MBTI, Spiráldinamika)

Egymás megismerésénél talán csak önmagunk megismerése fontosabb. Mindkettőben hasznos támpontot adnak a különféle személyiségrendszerek. Számomra ezek célja minden esetben az egymás elfogadásának erősítése, a másik működésére való jobb rálátás, és sosem az öncélú kategorizálás.

Íme egy-egy rövid ismertetés az általam oktatott személyiségtipológiákról:

A DISC tipológia könnyen elsajátítható és remekül használható a mindennapi életben. Megmutatja, mi motivál bennünket, ki milyen körülmények között érzi magát komfortosan, és mi az, ami inkább taszítja. A hétköznapi munkavégzés és kommunikáció során hasznos leginkább.

Az MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) külföldön az egyik legnépszerűbb személyiségtipológia. Átfogó és komplex, továbbá igen részletes ismeretekkel szolgálhat az egyén személyiségét illetően. A HR-es eszköztár egyik kulcsfontosságú eleme lehet.

A Spiráldinamika az egyén értékrendjét vizsgálja. Segítségével megállapítható, mi motivál bennünket, továbbá hogy hogyan képzeljük el a világot és benne magunkat. Nem csak egyéni, de szervezeti szinten is használható, így számomra a szervezeti diagnosztika egyik legfontosabb eszköze.

Mit várhat el egy személyiségtipológia tréningtől?

 • nagyobb fokú empátia és elfogadás a csapaton belül
 • dinamikusabb, olajozottabb együttműködés
 • a feladatkörök esetleges újragondolása, ezáltal a munkavállalói elégedettség növekedése
 • rálátás a csapat összprofiljára, ami vezetői szempontból kulcsfontosságú

Vezetői kompetenciák

Az asszertív kommunikáció, a delegálás, a csapattagok motivációja, az időbeosztás, illetve a különféle vezetői szerepek és magatartásformák ismerete és rugalmas működtetése mind-mind lényeges vezetői készségek. Az Ön vállalatánál hogy teljesítenek a vezetők? Milyen az uralkodó vezetési stílus? Autoritáson vagy partnerségen alapul? Milyen eredményekkel jár mindez?

Egy vezetői tréning során a résztvevők olyan eszközökkel és meglátásokkal gazdagodnak, melyek alapjaiban véve alakítják át a szervezeti kultúrát. Hiszem, hogy a jövő vezetője empatikus, felelősségteljes, nem utasít, inkább kérdez, és saját víziójával motiválja a csapatát.

Milyen hatásai lehetnek egy vezetői tréningnek?

 • olajozottabb működés a szervezetben
 • oldottabb munkahelyi légkör
 • munkavállalói elégedettség és lojalitás növekedése
 • a fluktuáció csökkenése

A vezetői tréning igényfelmérő és utánkövető coachinggal támogatva a leghatékonyabb.

Érzelmi intelligencia

Sokan az értelmi intelligenciát (IQ) és a lexikai tudást tekintik a szakmai teljesítmény Szent Gráljának, noha az érzelmi intelligencia (EQ) ugyanolyan fontos mind az üzleti- mind a magánéletben.

Az EQ az alábbiakért felelős:

 • saját érzéseink felismerése és uralása
 • önmotiválás
 • mások érzelmeinek felismerése
 • az emberi kapcsolatok kezelése

Az érzelmi intelligencia tanulható és fejleszthető, és segítségével hatékonyabban tudjuk kezelni önmagunkat és társas kapcsolatainkat. Fel merjük vállalni érzéseinket, ezáltal megkönnyebbülünk és nagyobb erőbedobással vágunk neki a ránk váró feladatoknak.

Munkahelyi környezetben az érzelmi intelligencia fejlesztése az egymás iránti empátia növekedésében és a könnyebb együttműködésben érhető tetten leginkább.

Csapatépítés

Egy csapatépítő tréning összehozza az embereket, a csoportból igazi csapatot kovácsol. Számomra egy csapatépítésen a legfontosabb a jó hangulat, a változatos és izgalmas feladatok, egymás megismerése és a közösségtudat erősítése.

Képzések az Ön csapatára szabva

A fentebb leírtak csupán tájékoztató jellegűek. A tréningjeimet mindig az adott projektnek megfelelően építem fel. Ennek értelmében a fenti tréningcsomagok korlátlanul módosíthatóak és kombinálhatóak. Mik az Ön igényei és elvárásai a képzéssel kapcsolatban?

Lépjen velem kapcsolatba és kérjen személyre szabott árajánlatot!

Előzetes igényfelmérés és utánkövető coaching

A képzéseimet támogatandó, igényfelmérő és utánkövető coaching üléseket kínálok valamennyi tréningcsomagomhoz. Ezek az ülések face-to-face zajlanak, és elősegítik, hogy a résztvevők pontosan azt kapják, amire szükségük van, továbbá, hogy a képzés hatása tartós legyen.

Az igényfelmérő és utánkövető coaching ülésekre kérjen árajánlatot a személyes egyeztetés alkalmával!

Váljon coaching szemléletű vezetővé!

A coaching szemlélet egyre népszerűbb mind a sportban, mind az üzleti életben. Coachként magam is nap mint nap tapasztalom, milyen eredményekkel jár, ha coaching szemszögből közelítek meg egy-egy kihívást vagy nehéz helyzetet.

Milyen egy coaching szemléletű vezető? Nem egyszerűen leosztja a kártyákat, hanem kérdez és bevon. Bízik annyira a csapatában, hogy nagyobb felelősséget és több döntési lehetőséget ad nekik, ezáltal pedig végső soron valódi motivációt. A coach szemléletű vezető legfontosabb eszközei:

 • értő figyelem
 • asszertív kommunikáció és partneri viszony erősítése
 • hatásos kérdezéstechnika
 • nonverbális jelek (pl. testbeszéd, arckifejezések) olvasása és visszatükrözése
 • a képesség, hogy a munkatársak céljait, motivációit és egyéni fejlődési útvonalukat feltérképezze, tudatosítsa bennük

Keressen fel és rendelje meg az Ön személyes coaching szemléletű vezető tréningjét!